00.00

av den 7. juni 2016

klokkekanyler
tegner rytme

i revne ellipser
stikker til seg

et midlertidig
rom for venting…

Legg igjen en kommentar